Individual Project

Communication design as strategic action

pappardelle press, The Hague/Amsterdam (NL)

Els Kuijpers publishes ‘Communication design as strategic action - towards a design method that relates theory and practice/Communicatief ontwerpen als strategisch handelen - naar een ontwerpmethode die theorie en praktijk bindt' in the first issue of 'pappardelle'.